> EMNEORD-BLOGG

> FACEBOOK

KOMPASSET
KOMPASSET

> LENKER

BAR
Barn og unge
Barns beste
BARsnakk
Forbundet mot rusgift
Klara Klok
Landsforbundet mot stoffmisbruk
Mental Helse
Morild
Når barn er pårørende
Norge.no
Si det med ord
TUBA
Veiledningssenteret for Pårørende
Voksne for Barn

> STØTTE TIL KOMPASSET

19.02
2017
Temakveld om «Foreldreskap» i Kompasset Trondheim

Tema denne gangen er foreldreskap – hvordan kan mine oppveksterfaringer påvirke meg i min omsorgsrolle for barn? Kan jeg mestre foreldrerollen? Hva om jeg blir som mine foreldre? Hvem kan hjelpe meg i foreldrerollen? Hva med samvær mellom barna mine og besteforeldre – kan jeg stole på at barna mine er trygge? Jeg opplever det å være forelder som slitsomt, alle andre ser ut til å være så lykkelige – kan jeg fortelle dette til noen?

 

Alle som tenker på å bli foreldre eller som blir foreldre kan kjenne på usikkerhet. Mange spørsmål melder seg, og opplevelsen av tillit til seg selv og andre kan bli satt på prøve. Med utgangspunkt i hvordan ens oppveksterfaringer nettopp berører opplevelse av tillit og trygghet til seg selv og andre, vil vi denne kvelden reflektere rundt utfordringer man kan møte når man er blitt foreldre. Eller når en tenker på om en skal bli det.

 

Foredrag/innledning ved Mette Andersen, psykolog ved Kompasset. Rebecca Holck, psykolog ved Kompasset, vil også delta.

 

Tid: torsdag 2 mars 2017 kl 18-20

 

Sted: Kompasset Trondheim sine lokaler, Nordre gt 6, 5 etg (obs! inngang bak huset på kveldstid, ring på ringeklokken!).

 

Temakvelden er for deg mellom 14-35 år som har vokst opp med rus i familien. Det er ingen påmelding, om du ønsker kan du ta med en venn/kjærest. Etter foredrag/innledning vil det bli refleksjon og samtale om dagens tema. Om du deltar eller lytter er opp til deg.

Trenger du mer informasjon kan du kontakte Mette på mail: mette.andersen@blakors.no eller tlf 48953236.

 

Vel møtt!

25.01
2017
Brukerrådet i Kompasset Oslo inviterer til temakveld om meditasjon

Nylige studier ved NTNU peker i retning av at meditasjon fører til et større spillerom for bearbeiding av minner og følelser. Det skyldes at de nevrale nettverkene i hjernen, som nettopp bearbeider minner og følelser, lettere aktiveres når bevisstheten ikke har andre oppgaver. Hjerneforskning viser at meditasjon gir dypere avspenning enn vanlig hvile. Meditasjon er en teknikk som kan hjelpe oss til å skape mer rom i oss selv, trene på å være mer tilstede i eget liv og forholde oss til følelsene våre. Magnus fra brukerrådet har hatt god erfaring med meditasjon i hverdagen. Han sier at ‘Meditasjon tydeligjør for meg hva som påvirker meg fra dag til dag, og gjør det lettere for meg å identifisere og forstå de følelser som råder uten å la de ta overhånd.’  
Magnus leder en lavterskelintroduksjon til anapana; en meditasjonsteknikk som øver mentalt fokus ved å fokusere på pusten som den er i øyeblikket. Vi ser en kort film om teknikken, før vi mediterer sammen i femten minutter. Deretter blir det tid til spørsmål og diskusjon rundt hvordan vi kan betrakte våre følelser mer objektivt gjennom å fokusere på pust, før vi avslutter med å meditere sammen i 15 minutter.  
 
Dato: torsdag 9. februar 
Temakvelden starter som vanlig kl 1830.
Denne gangen blir det ikke ordinær matservering, men litt frukt og nøtter. Påmelding til Irene på tlf nr 47 97 70 40 innen fredag 03. Februar. 

 

25.01
2017
Temakveld på Kompasset Sandnes

Tirsdag 31 januar kl 1800 inviterer vi til temakveld. Kveldens tema blir

 

«Skyldfølelse og dårlig samvittighet- samvittigheten er ikke alltid like klok»

 

Vi holder til i Langgata 10, 4306 Sandnes

 

Temakveld er for deg mellom 14 – 35 år som har vokst opp med rus i familien. Det er ingen påmelding og ønsker du å ta med en venn/kjæreste er det helt ok.

Etter et innlegg om temaet åpner vi for spørsmål og samtale. Du bestemmer selv om du vil si noe eller bare lytte.

 

Velkommen!

 

Ta kontakt med Håkon Johnsen ( 995 66 222) hakon.hauge.johnsen@blakors.no hvis du lurer på noe angående temakvelden.

20.01
2017
Ungdomsgruppe Kompasset Bergen

Kompasset Bergen har en ungdomsgruppe som går annenhver onsdag i tidsrommet 14.00 – 15.15.
Oppstart er 18.januar 2017.
Tema: Vi snakker om det å ha foreldre som rusavhengige.

Lurer du på noe, eller har lyst å melde deg på, ta kontakt med Janne Ribas på
telefon: 90245884 eller mail: janne.ribas@blakors.no

19.01
2017
Kurs i Mindful Self Compassion – å takle det vonde med selvmedfølelse

Oppstart: Mandag 09.01.17 kl. 14.30 – 16.00. Kurset går over 16 mandager
Sted: Kompasset Bergen sine lokaler i Sydneskleiven
Kursledere: psykologspesialist Kari Ravnanger og psykologspesialist Ingrid Dundas

Påmelding/interesse, ta kontakt på mail: kari.ravnanger@blakors.no

19.01
2017
Startkurs Kompasset Bergen – oppstart 14.februar

Nye brukere av Kompasset Bergen ønskes velkommen til startkurs med oppstart 14 februar
Tema:
Tirsdag 14.februar kl.14-15: Om å vokse opp i et hjem preget av alkohol- og/eller rusmisbruk
Tirsdag 21.februar kl.14-15: Om følelser; vi presenterer ulike fakta om følelser
Tirsdag 28.februar kl.14-15: Om å ha det vanskelig. Vi snakker om traumer og traumehåndtering
Tirsdag 7.mars kl.14-15: Om å ha dårlig samvittighet. Vi snakker om skyldfølelse og skam

For spørsmål/interesse, ta kontakt med janne.ribas@blåkors.no, telefon: 90245884, eller med terapeuten din.

16.12
2016
PROSESSGRUPPE KOMPASSET OSLO

 

Kjenner du deg alene med dine erfaringer?

Ønsker du å utfordre deg selv i et trygt fellesskap?

Da er kanskje prosessgruppe noe for deg!

 

Kompasset Oslo starter ny prosessgruppe tirsdag 28. Februar.

Gruppen møtes annenhver tirsdag klokken 14-15.30.

Antall deltakere vil være 6-8 personer og det er ønskelig at man deltar i ett år.

Gruppeterapi innebærer å møte andre i samme situasjon. Gjennom å dele, lytte og forholde seg til de andre i gruppen vil du kunne forstå deg selv og andre bedre. På den måten kan du få innblikk i hva dine erfaringer betyr for livet ditt i dag, og hva du kan tenke deg å forandre på. Vår erfaring er at det kan være til stor hjelp å komme sammen i en slik gruppe.

Gruppesamtalene begynner som regel med en runde der alle sier noe om hvordan de har det og betydningsfulle ting som har skjedd siden sist. På bakgrunn av denne runden finner gruppen selv et tema å vie oppmerksomhet. Gruppesamtalen ledes av to terapeuter på Kompasset.

 

Hvis du er nysgjerrig på tilbudet eller ønsker å delta kan du melde fra til terapeuten din eller ta kontakt med

Irene Bjøkne Grønset, tlf 47 97 70 40

Mette Norman, tlf 47 45 37 81

16.12
2016
Startgruppe Kompasset Oslo

Hensikt og målgruppe: 

Startgruppe er for deg som ønsker et tilbud ved Kompasset og må vente på plass, eller bare kan tenke deg å delta på en slik gruppe uten videre tilbud. På hver samling innleder en av terapeutene i Kompasset med å vise en video eller snakke om et tema som vi har erfaring med er særlig aktuelt når en har vokst opp med rus i familien. Etterpå er det tid for å samtale om emnet i gruppa. Erfaringen er at mange kjenner seg veldig alene om å ha det slik en har det. Det å kunne møte andre i en slik gruppe kan gi kilde til gjenkjennelse og støtte. Gruppetilbudet er for alle mellom 14 og 35 år, og vil gå over åtte mandager. Man må gi beskjed ved fravær, for å skape forutsigbarhet for øvrige deltakere. Alle har taushetsplikt om gruppas medlemmer og tema.

Gruppa vil bestå av max 10 deltakere. Interesserte utover dette vil få tilbud ved neste runde

 

Hvis du er interessert i denne gruppa, vil vi gjerne treffe deg til en første samtale i forkant av gruppestart.

Ta kontakt med Irene Bjøkne Grønset, tlf 47 97 70 40

Irene.gronset@blakors.no

 

Temaer og datoer:

23.01.17   Livet i alkoholfamilien

30.01.17   Følelser

06.02.17   Traumeforståelse

13.02.17   Betydning av tilknytning

20.02.17   Vinterferie – ingen gruppe

27.02.17   Følelsesregulering

06.03.17   Mindfulness

13.03.17   Sårbarhet, skam og perfeksjonisme

20.03.17   Egne behov, grensesetting og avslutning

 

Tid og sted:

Kompasset Oslo, Storgata 38.

Mandager kl. 17-19

Irene Bjøkne Grønset og Hanne Asheim leder gruppa.

 

05.12
2016
Velkommen til temakveld i Kompasset Oslo

Tema: SKAM OG SKYLD

Hvorfor er det vanskelig for meg å snakke om misbruket i min familie?
Hvorfor føler jeg meg skyldig/ ansvarlig?
Hvorfor får jeg ofte en følelse av at det er noe galt med meg?

 

Frid Hansen er psykologspesialist og vært ansatt ved Borgestadklinikken i 30 år. Hun er fagsjef ved Kompetansesenteret for rus- region sør. Hun har bidratt til et paradigmeskifte i forståelsen av rusproblemer – fra et ensidig individfokus til et familie – og generasjonsperspektiv. I 2012 fikk hun utmerkelsen Ridder av  St. Olavs Orden for sin samfunnsinnsats for barn i rusfamilier. Hun har et positivt menneskesyn og har vært opptatt av å utfordre skam og tabuer som omgir bruk av rusmidler. Gjennom sitt arbeid har hun bidratt til at mange barn og voksne har fått hjelp og en bedre livssituasjon.

 

Bilderesultat for frid hansen

 

 

Hvor? Kompassets lokaler i Storgt.38, inngang fra Hausmannsgt.

Når? Torsdag 15.12.16 kl. 1830-2030

Servering: Det blir servering av mat og drikke

Påmelding: Til terapeuten din eller send epost til: nadia.ansar@blakors.no innen mandag 12.12.16.

 

Velkommen!

 

15.11
2016
Velkommen til temakveld i KOMPASSET Oslo

 

Tema for kvelden vil være: Hva er en god jul for meg?

En av våre brukere, Marianne, vil i dialog med psykolog og leder ved Kompasset Oslo, Nadia Ansar, dele sine refleksjoner omkring jul og høytider. Hun vil også fortelle om sine oppveksterfaringer og om opplevelser av sorg, sinne, utmattelse og om forskjellen mellom behagelig og ubehagelig ensomhet.

Det vil være rom for dialog om hvordan legge til rette for at man kan få det fint i jula.

 

Tid: torsdag 24/11 kl. 1830-2030.

Sted: Kompasset lokaler i Storgt. 38, inngang fra Hausmannsgt.

Det vil bli enkel servering.

Temakveld er for deg mellom 14 – 35 år som har vokst opp med rus i familien. Ønsker du å ta med en venn/kjæreste er det helt ok.

Påmelding innen mandag 21/11 til din terapeut.

Vel møtt!