> EMNEORD-BLOGG

> FACEBOOK

KOMPASSET
KOMPASSET

> LENKER

BAR
Barn og unge
Barns beste
BARsnakk
Forbundet mot rusgift
Klara Klok
Landsforbundet mot stoffmisbruk
Mental Helse
Morild
Når barn er pårørende
Norge.no
Si det med ord
TUBA
Veiledningssenteret for Pårørende
Voksne for Barn

> STØTTE TIL KOMPASSET

19.01
2017
Kurs i Mindful Self Compassion – å takle det vonde med selvmedfølelse

Oppstart: Mandag 09.01.17 kl. 14.30 – 16.00. Kurset går over 16 mandager
Sted: Kompasset Bergen sine lokaler i Sydneskleiven
Kursledere: psykologspesialist Kari Ravnanger og psykologspesialist Ingrid Dundas

Påmelding/interesse, ta kontakt på mail: kari.ravnanger@blakors.no

19.01
2017
Startkurs Kompasset Bergen – oppstart 14.februar

Nye brukere av Kompasset Bergen ønskes velkommen til startkurs med oppstart 14 februar
Tema:
Tirsdag 14.februar kl.14-15: Om å vokse opp i et hjem preget av alkohol- og/eller rusmisbruk
Tirsdag 21.februar kl.14-15: Om følelser; vi presenterer ulike fakta om følelser
Tirsdag 28.februar kl.14-15: Om å ha det vanskelig. Vi snakker om traumer og traumehåndtering
Tirsdag 7.mars kl.14-15: Om å ha dårlig samvittighet. Vi snakker om skyldfølelse og skam

For spørsmål/interesse, ta kontakt med janne.ribas@blåkors.no, telefon: 90245884, eller med terapeuten din.

16.12
2016
PROSESSGRUPPE KOMPASSET OSLO

 

Kjenner du deg alene med dine erfaringer?

Ønsker du å utfordre deg selv i et trygt fellesskap?

Da er kanskje prosessgruppe noe for deg!

 

Kompasset Oslo starter ny prosessgruppe tirsdag 28. Februar.

Gruppen møtes annenhver tirsdag klokken 14-15.30.

Antall deltakere vil være 6-8 personer og det er ønskelig at man deltar i ett år.

Gruppeterapi innebærer å møte andre i samme situasjon. Gjennom å dele, lytte og forholde seg til de andre i gruppen vil du kunne forstå deg selv og andre bedre. På den måten kan du få innblikk i hva dine erfaringer betyr for livet ditt i dag, og hva du kan tenke deg å forandre på. Vår erfaring er at det kan være til stor hjelp å komme sammen i en slik gruppe.

Gruppesamtalene begynner som regel med en runde der alle sier noe om hvordan de har det og betydningsfulle ting som har skjedd siden sist. På bakgrunn av denne runden finner gruppen selv et tema å vie oppmerksomhet. Gruppesamtalen ledes av to terapeuter på Kompasset.

 

Hvis du er nysgjerrig på tilbudet eller ønsker å delta kan du melde fra til terapeuten din eller ta kontakt med

Irene Bjøkne Grønset, tlf 47 97 70 40

Mette Norman, tlf 47 45 37 81

16.12
2016
Startgruppe Kompasset Oslo

Hensikt og målgruppe: 

Startgruppe er for deg som ønsker et tilbud ved Kompasset og må vente på plass, eller bare kan tenke deg å delta på en slik gruppe uten videre tilbud. På hver samling innleder en av terapeutene i Kompasset med å vise en video eller snakke om et tema som vi har erfaring med er særlig aktuelt når en har vokst opp med rus i familien. Etterpå er det tid for å samtale om emnet i gruppa. Erfaringen er at mange kjenner seg veldig alene om å ha det slik en har det. Det å kunne møte andre i en slik gruppe kan gi kilde til gjenkjennelse og støtte. Gruppetilbudet er for alle mellom 14 og 35 år, og vil gå over åtte mandager. Man må gi beskjed ved fravær, for å skape forutsigbarhet for øvrige deltakere. Alle har taushetsplikt om gruppas medlemmer og tema.

Gruppa vil bestå av max 10 deltakere. Interesserte utover dette vil få tilbud ved neste runde

 

Hvis du er interessert i denne gruppa, vil vi gjerne treffe deg til en første samtale i forkant av gruppestart.

Ta kontakt med Irene Bjøkne Grønset, tlf 47 97 70 40

Irene.gronset@blakors.no

 

Temaer og datoer:

23.01.17   Livet i alkoholfamilien

30.01.17   Følelser

06.02.17   Traumeforståelse

13.02.17   Betydning av tilknytning

20.02.17   Vinterferie – ingen gruppe

27.02.17   Følelsesregulering

06.03.17   Mindfulness

13.03.17   Sårbarhet, skam og perfeksjonisme

20.03.17   Egne behov, grensesetting og avslutning

 

Tid og sted:

Kompasset Oslo, Storgata 38.

Mandager kl. 17-19

Irene Bjøkne Grønset og Hanne Asheim leder gruppa.

 

05.12
2016
Velkommen til temakveld i Kompasset Oslo

Tema: SKAM OG SKYLD

Hvorfor er det vanskelig for meg å snakke om misbruket i min familie?
Hvorfor føler jeg meg skyldig/ ansvarlig?
Hvorfor får jeg ofte en følelse av at det er noe galt med meg?

 

Frid Hansen er psykologspesialist og vært ansatt ved Borgestadklinikken i 30 år. Hun er fagsjef ved Kompetansesenteret for rus- region sør. Hun har bidratt til et paradigmeskifte i forståelsen av rusproblemer – fra et ensidig individfokus til et familie – og generasjonsperspektiv. I 2012 fikk hun utmerkelsen Ridder av  St. Olavs Orden for sin samfunnsinnsats for barn i rusfamilier. Hun har et positivt menneskesyn og har vært opptatt av å utfordre skam og tabuer som omgir bruk av rusmidler. Gjennom sitt arbeid har hun bidratt til at mange barn og voksne har fått hjelp og en bedre livssituasjon.

 

Bilderesultat for frid hansen

 

 

Hvor? Kompassets lokaler i Storgt.38, inngang fra Hausmannsgt.

Når? Torsdag 15.12.16 kl. 1830-2030

Servering: Det blir servering av mat og drikke

Påmelding: Til terapeuten din eller send epost til: nadia.ansar@blakors.no innen mandag 12.12.16.

 

Velkommen!

 

15.11
2016
Velkommen til temakveld i KOMPASSET Oslo

 

Tema for kvelden vil være: Hva er en god jul for meg?

En av våre brukere, Marianne, vil i dialog med psykolog og leder ved Kompasset Oslo, Nadia Ansar, dele sine refleksjoner omkring jul og høytider. Hun vil også fortelle om sine oppveksterfaringer og om opplevelser av sorg, sinne, utmattelse og om forskjellen mellom behagelig og ubehagelig ensomhet.

Det vil være rom for dialog om hvordan legge til rette for at man kan få det fint i jula.

 

Tid: torsdag 24/11 kl. 1830-2030.

Sted: Kompasset lokaler i Storgt. 38, inngang fra Hausmannsgt.

Det vil bli enkel servering.

Temakveld er for deg mellom 14 – 35 år som har vokst opp med rus i familien. Ønsker du å ta med en venn/kjæreste er det helt ok.

Påmelding innen mandag 21/11 til din terapeut.

Vel møtt!

31.10
2016
Temakveld i Kompasset Trondheim 10.11.16

 

kompasset_kia_portrett-3-2-1_red

Tema: Avhengighet

Psykolog i Kompasset, Mette Andersen, innleder til refleksjon rundt begrepet avhengighet. Hva er det og hvordan forstå det? Hva med eget forhold til rusmidler når man har vokst opp med foreldre med et rusproblem?

Sted: Kompasset Trondheim, Nordre gate 6, 5 etg. NB Inngang bak og ring på.

Tid: Torsdag 10 nov. kl. 18 – 20 Møt gjerne opp litt før for en kaffe.

Trenger du info kontakt Mette på mail: mette.andersen@blakors.no eller 489 53 236

 Temakveld er for deg mellom 14 – 35 år som har vokst opp med rus i familien. Det er ingen påmelding og ønsker du å ta med en venn/kjæreste er det helt ok.

Etter «foredraget» åpner vi for spørsmål og samtale. Du bestemmer selv om du vil si noe eller bare lytte.

Velkommen!

11.10
2016
Kunne DU tenke deg å være med i brukerrådet i KOMPASSET Oslo?

Brukerrådet er satt sammen av tidligere og aktive brukere av Kompasset, og er «brukernes egne stemme», både internt og eksternt. Internt ved å blant annet ta initiativ til egne brukerstyrte arrangementer, gi tilbakemeldinger til Kompasset om deres tilbud, og ved å komme med forslag til relevante og interessante temaer og foredragsholdere for fremtidige temakvelder. Eksternt ved å blant annet skrive avisinnlegg, bidra med brukerkompetanse i ulike fora og ved å formidle viktigheten av Kompassets eksistens overfor lokale politikere.

 

 

 

 

 

Brukerrådet søker nå nye medlemmer! Det avholdes møter den første torsdagen i måneden med unntak av helligdager og i vanlige ferieperioder. Det er ønskelig at brukerrådets medlemmer forplikter seg til å delta i ett år.

Kunne du tenke deg å være med? I så fall, ta kontakt med brukerrådsrepresentantene

Irene tlf.: 98629506 eller Line tlf.: 93067022
Vi håper på å se deg!

 

Med vennlig hilsen, Brukerrådet

07.10
2016
Temakveld Kompasset Trondheim 20 okt. 2016

kompasset_hugo_portrett-3-1_redTema: SORG og TAP knyttet til det å ha vokst opp i en familie med alkohol eller andre rusproblemer.

Tre av våre brukere vil gjennom en samtale med en av våre terapeuter belyse dette tema gjennom refleksjoner og deling av egen erfaring.

Sted: Kompasset Trondheim, Nordre gate 6, 5 etg. NB Inngang bak og ring på.

Tid: Torsdag 20 okt. kl. 18 – 20 Møt gjerne opp litt før for en kaffe.

 

Trenger du info kontakt Bodil på mail: bodil.lien@blakors.no eller 404 36 016

 

Temakveld er for deg mellom 14 – 35 år som har vokst opp med rus i familien. Det er ingen påmelding og ønsker du å ta med en venn/kjæreste er det helt ok.

Etter «foredraget» åpner vi for spørsmål og samtale. Du bestemmer selv om du vil si noe eller bare lytte.

 

Velkommen!

03.10
2016
Temakveld i Kompasset Oslo 11.oktober

 

Tema: «Når livsløgnen brytes – om å bryte tabuer og hemmelighold»

Hvem? Anita Edseth Holter, pedagog, lærer, trebarnsmor vil snakke om å vokse opp som barn av en alkoholiker:
«Som barn av en alkoholiker kjenner jeg daglig på følelsen av skam. Bagateller for noen, kan for meg anta store dimensjoner. Følelsen har fargen rød, og er gjennomgripende og fysisk tilstede. Selvtilliten er god, selvbildet dårlig. Jeg er en observatør til andres liv for å få en referanse til eget liv. Som ungdom hadde jeg mye kompetanse om det å leve med en alkoholiker, lite kunnskap om det å være menneske. Normalen for meg var ikke normalen for andre. Endringen kom når min kommende ektemann avslørte sårbarheten min; Alle vet jo at faren din drikker. Jeg trodde ingen visste! Fra den dagen tok jeg et valg om å bryte livsløgnen og ærligheten ble mitt fremste våpen for å bli et helere menneske.»

Sted: Kompasset Oslo sine lokaler i Storgata 38 (inngang fra Hausmannsgata)
Tidspunkt: Tirsdag 11.oktober kl 18.30 – 20.30

 

Er du interessert i å vite mer om brukerrådet vårt? Brukerrådet vil presentere seg, gi informasjon og det vil bli mulighet for å melde seg på.

Påmelding til din terapeut eller send mail til nadia.ansar@blakors.no innen fredag 7/10.

Det blir enkel servering!

Håper mange vil få med seg denne temakvelden!

Vel møtt!